Alpinistyka przemysłowa

Malowanie Elewacji i Dachów

Zobacz ofertę

cięcia pielęgnacyjne drzew dolnośląskieCIĘCIA PIELĘGNACYJNE
I TECHNICZNE DRZEW

Nasza Firma zajmuje się pracami związanymi z wycinką drzew oraz cięciami pielęgnacyjnymi drzew z wykorzystaniem technik alpinistycznych. Wiedza i umiejętności naszych pracowników pozwalają na szybkie i bezpieczne wykonanie powierzonych nam prac. Pracownicy naszej firmy posiadają uprawnienia drwali pilarzy i european tree worker
Dzięki wykorzystaniu technik alpinistycznych znacznie obniżamy koszty realizacji całego przedsięwzięcia.

Wykonujemy między innymi:

 • Wycinkę drzew
 • Cięcia pielęgnacyjne i techniczne (usunięcie gałęzi zagrażających, obumarłych oraz formowanie korony drzewa)
 • Zabezpieczenie koron drzew przed rozłamaniem (wiązania elastyczne)
 • Frezowanie pni drzew
 • Rozdrabnianie gałęzi
 • Nasadzenia drzew i krzewów

Pielęgnacja drzew
- cięcia gałęzi i konarów wykonywane pod kątem poprawy stanu zdrowotnego drzew, bezpieczeństwa i ich estetyki.

Wycinka drzew
- sposób jej wykonania uzależniony jest od otoczenia drzewa. Obecność linii napowietrznych, ogrodzeń czy budynków wymusza ścinkę sekcyjną, podczas której drzewo usuwane jest odcinkami, zrzucanymi w bezpieczne miejsce bądź opuszczanymi na linach.

Zabezpieczanie koron drzew (wiązanie)
- usługa polegająca na połączeniu zagrożonych odłamaniem części drzew (konarów, odnóg) specjalną liną z amortyzatorem. Wiązanie ma zapobiec pęknięciu albo upadkowi fragmentu drzewa. Stosujemy sprawdzony i opatentowany system „Cobra”.

Frezowanie pni
- mechaniczne usuwanie pnia drzewa frezarką do średniej głębokości około 18 cm poniżej poziomu gruntu. Zaletą użycia frezarki jest łatwy dostęp do pnia, brak konieczności rozkopywania otaczającego go terenu oraz ryzyka uszkodzenia przebiegających pod ziemią mediów.

Rozdrabnianie gałęzi
- mechaniczne rozdrabnianie gałęzi rębakiem. Możliwość wykorzystania otrzymanych zrębków drewnianych do ściółkowania terenów zieleni lub na materiał energetyczny.

Nasadzenia drzew i krzewów
- sadzenie drzew i krzewów ze sprawdzonych gospodarstw szkółkarskich w tym, zalecane dla terenów miejskich, sadzenie drzew starszych z bryłą korzeniową. Atutem sadzenia większych drzew jest skrócenie okresu uzyskania przez nie dojrzałości, wizualnie lepszy efekt nasadzeń, a także zwykle mniejsze ryzyko zniszczenia nowo posadzonego drzewka.

alpinistyka przemysłowa wrocławSPECJALISTYCZNE TECHNIKI
DOSTĘPU LINOWEGO

Firma HiLogic wykonuje prace alpinistyczne w miejscach trudno dostępnych z zachowaniem najwyższego bezpieczeństwa. Dzięki doświadczeniu i posiadanym uprawnieniom jesteśmy w stanie wykonać wszystkie zadania stawiane przed naszą firmą. Sukcesywne podnoszenie kwalifikacji i umiejętności sprawia że nasz zespół pracowników jest w stanie wykonać najtrudniejsze nawet zadania.

Wykonujemy między innymi:

 • Naprawy stalowych kominów
 • Malowanie kominów
 • Malowanie konstrukcji stalowych
 • Ciśnieniowe czyszczenie konstrukcji
 • Reprofilacja betonu
 • Montaż zabezpieczeń przeciw ptakom STOP PTAK
 • Montaż reklam wielkopowierzchniowych
 • Mycie elewacji szklanych i okien

 

malowanie bloków dolny śląskMALOWANIE DACHÓW
I ELEWACJI

Firma HiLogic Łukasz Binkowski zajmuje się alpinizmem przemysłowym w branży budowlanej. Posiadamy duże doświadczenie w pracach wykonywanych technikami alpinistycznymi.

Wszyscy pracownicy w naszej firmie posiadają wieloletnią wiedzę i doświadczenie w pracach alpinistycznych, związanych z malowaniem elewacji i dachów, sprzęt wykorzystywany do prac posiada wszystkie niezbędne atesty i certyfikaty bezpieczeństwa. Umiejętności pracowników potwierdzają certyfikaty IRATA oraz KABE

Do wszelkich prac stawianych nam przez klientów podchodzimy profesjonalnie i solidnie . Dbamy oto aby terminowo zakończyć pracę i być konkurencyjnym cenowo.
Dzięki technice alpinistycznej możemy zrezygnować np. z rusztowań, blokowania ulic możemy wykonywać pracę na obiektach czynnych lub przy ograniczonym do minimum czasie ich wyłączenia - oznacza to mniejsze straty oraz szybkość wykonania usługi.

Wykonujemy między innymi:

 • malowanie elewacji
 • czyszczenie elewacji urządzeniami wysokociśnieniowymi
 • zabezpieczanie elewacji środkami glono i grzybobójczymi
 • uzupełnienia złączy między płytowych
 • naprawy elewacji
 • uzupełnienia brakujących tynków
 • malowanie dachów
 • wymiana części dachów
 • czyszczenie dachów z glonów i porostów
 • wymiana i naprawy rynien i rur spustowych
 • wymiana pokryć dachowych